کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده دوراندیشان جلد اول و جلد دوم

56,000 تومان112,000 تومان

کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده دوراندیشان جلد اول و جلد دوم آن برای دانشجویان رشته حقوق و داوطلبان آزمون های وکاالت در نظر گرفته شده است.

کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده دوراندیشان جلد اول و جلد دوم

کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده دوراندیشان در جلد اول به موضوع جرائم علیه تمامیت جمانی و معنوی اشخاص اختصاص و در جلد دوم به جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و نظم عمومی پرداخته است. این کتاب که از سری کتاب های کمک حافظه می باشد برای راهنمایی کامل مطالعاه کنندگان با هدف های مختلف در نظر گرفته شده است. این مجموعه ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری و تحصیلات تکمیلی بوده و نیاز های آموزشی آنان را به صورت کامل پوشش می دهد. این مجموعه به واسطه تلاش بی وقفه برای ساده سازی و سریع نمودن فرایند مطالعه و درک مطالب حقوق جزای اختصاصی به نحوی دقیق، جامع و کامل برای علاقه مندان و دانشجویان رشته حقوق که هدف اصلی آن ها شرکت و قبولی در امتحان های تخصصی وکالت و آزمون هایی که به منظورر تاییدیه ای برای ادامه تحصیل در مراتب بالاتر برگزار می شود، تهیه و تالیف شده است.

از دیگر کتاب های این رشته، کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری

در تالیف کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده جلد اول و جلد دوم نشر دوراندیشان از چه منابع مرجعی برای تدوین مطالب استفاده شده است؟

موضوعاتی که در فصول مختلف این مجموعه دوجلدی استفاده شده است، همگی از منابع اصلی درس حقوق جزای اختصاصی که تدریس آن ها در دانشگاه های مختلف رواج دارد انتخاب شده اند. از جمله منابعی که کتاب شادی عظیم زاده بر اساس آن ها تالیف شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • حقوق جزای اختصاصی استاد دکتر حسین میر محمد صادقی
 • کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد دکتر ایرج گلدوزیان
 • تقریرات درسی استاد دکتر علی آزمایش
 • مجموعه دوجلدی کتاب جرایم علیه اشخاص استاد دکتر حسین آقایی نیا

استفاده از آموزش های تصویری و نمودار ها از ویژگی های مهم این مجموعه بشمار می رود. همچنین برای درک بیشتر موضوعات و کاربردی بودن کتاب، در هر مبحث، مهم ترین نکاتی که در آزمون های مختلف وکالت، قضاوت و سردفتری مورد توجه بوده بیان گردیده است. این نکته می تواند به آشنایی هرچه بیشتر داوطلبان با مباحث آزمونی کمک کند.

از جمله تغییرات و ویژگی های این مجموعه در ویرایش جدید

کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده در جلد اول و جلد دوم خود سعی کرده است تا با ابلاغ و لازم الاجرا  شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ساختاری نوین از لحاظ علمی و قانونی در دسترس خوانندگان قرار گیرد. قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392/3/4 با امضا ریاست محترم جمهوری برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شده بود، و در مورخ 1392/3/6 در روزنامه رسمی به چاپ رسید و از پانزده روز پس از آن لازم الاجرا گردید. همچنین در آخرین ویراست این مجموعه کلیه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تا سال جاری ارائه شده اند در کتاب حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده منتشر شده توسط انتشارات دوراندیشان به صورت چالشی مورد اشاره و بحث قرار گرفته اند.

ضمنا با تصویب مقررات جدیدی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394، قانون جرم سیاسی مصوب 1395، قانون مبارزه با تامین مالی تروریس مصوب 1394 اصلاحی 1397، قانون صدور چک مصوب 1382 اصلاحی 1397، قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 اصلاحی 1397 این تلاش صورت گرفت تا ضمن آموزش نموداری کلیه مقررات مذکور، چالش های عمده حائز اهمیت این قوانین نیز مورد بررسی قرار گیرند.

کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده مجموعه ای برای آموزش مباحث در قالب آموزش های نموداری

تازگی و تفاوت های عمده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قوانین سابق بر آن به ویژه در کلیات و مواد عمومی از جمله هشت درجه ای شدن مجازات های تعزیری، مقررات نوین در مجازات های تکمیلی و تبعی، تقنین مقررات جدید راجع به جایگزین های حبس، مرور زمان کیفری، مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، نظام آزادی مشروط، نظام بیمه آزادی، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات ها، تعدد و تکرار جرم و مقرراتی جدید در ارتباط با سقوط مجازات ها و اضافه شدن مواردی از جرم انگاری های نوین در بخش حدود از جمله سب النبی و … از نکات حائز اهمیت این قانون است که در کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده با روش آموزشی نموداری سعی بر تفهیم سریع و آسان آن ها شده است.

آشنایی با فصول این مجموعه در جلد اول

جلد اول شامل دو بخش می گردد و هر بخش نیز شامل چنیدن فصل می باشد. بخش نخست به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایت) احتصاص دارد و بخش دوم به جرایم علیه تمامیت معنوی اشخصاص پرداخته است.

فصول بخش اول از جلد اول کتاب شادی عظیم زاده

 • فصل اول: عنصر مادی جنایات
 • فصل دوم: عنصر روانی جنایات
 • فصل سوم: مجازات جنایات
 • فصل چهارم: جنایات و عوامل رافع مسئولیت کیفری
 • فصل پنجم: شرکت و معاونت در جنایات
 • فصل ششم: راه های اثبات جنایات

فصول بخش دوم از جلد اول

 • فصل نخست: توهین و جرایم مربوطه
 • فصل دوم: افشای اسرار حرفه ای و هتک حرمت به جرایم مربوطه
 • فصل سوم: تهدید
 • فصل چهارم: جرایم مرتبط با سلب آزادی اشخاص به نحو غیرقانونی
 • فصل پنجم: برخی جرایم مستوجب حد

در انتهای نیز جدول نرخ دیه در ال جدید آورده شدده است.

فصول جلد دوم از کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده دوراندیشان

جلد دوم از کتاب حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده نیز شامل دو بخش کلی می گردد. بخش اول به جرایم علیه اموال و مالکیت پرداخته است و بخش دوم به جرایم علیه امنیت و نظم عمومی اختصاص دارد.

فصول بخش اول از جلد دوم

 • فصل نخست: کلاهبرداری
 • فصل دوم: خیانت در امانت
 • فصل سوم: سرقت
 • فصل چهارم: صدور چک پرداخت نشدنی
 • فصل پنجم: تخریب
 • فصل ششم: پولشویی

فصول بخش دوم از جلد دوم

 • فصل نخست: محاربه و جرایم مرتبط با آن
 • فصل دوم: جرایم علیه امنیت مستوجب
 • فصل سوم: جعل و استفاده از سند مجعول
 • فصل چهارم: قلب سکه و جرایم مرتبط با آن
 • فصل پنجم: رشاء و ارتشاء

آشنایی کلی با نویسنده

 • اتمام دوره کارشناسی در تیر ماه 1381 با معدل 19/22  شناخته شده به عنوان دانشجوی ممتاز در سال تحصیلی 81 – 1380 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در هفته پژوهش.
 • ورود به دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در سال 1382 با رتبه 1 سراسری کشور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و فراغت از تحصیل در سال 1384 با اخذ درجه عالی از پایان نامه تحت عنوان ((حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت در مقیسه حقوق ایران و آمریکا))
وزننامعلوم
انتخاب جلد

جلد اول, جلد اول + جلد دوم, جلد دوم

ناشر

doorandishan

مولف

شادی عظیم زاده

قطع

وزیری

نوع جلد

شومیز

شابک

978-600-5776-74-4

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده دوراندیشان جلد اول و جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا