کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا

50,000 تومان

کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا توسط انتشارات آیلار منتشر شده است. در ادامه با مباحث و فصول این کتاب آشنا خواهیم شد.

ناشر: آیلار

در انبار موجود نمی باشد


کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا – جدیدترین ویرایش منتشر شده

کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا شامل کلیه استاندارد های آموزشی بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده توسط سازمان آموزش و حرفه ای کشور می باشد. این کتاب یکی از منابع مهم آزمونی نیز به شمار می رود که در پایان هر مبحث از موارد ارائه شده، سوالات تستی استاندارد به همراه پاسخنامه آورده شده است. نویسنده سعی کرده است مطالب ارائه شده در این کتاب را به همراه مثال ها و تمارین حل شده به مخاطب خود ارائه دهد تا از درک کامل مطالب توسط مطالعه کنندگان مطمئن شود. این کتاب در 15 فصل جامع ارائه شده است. در ادامه به صورت کامل با مباحث اشاره شده در این کتاب آشنا می شویم.

شاید برای شما مفید باشد: کتاب جزئیات اجرایی تاسیسات الکتریکی

فصل اول: فلز کاری

[column width=”50%”]

 • واحد های اندازه گیری
 • ابزار و وسایل فلزکاریمیز کار
 • گیره موازی
 • خط کش
 • متر
 • گونیای فلزی
 • قلم
 • برقو
 • شابر
 • پرگار اندازه گیری
 • زاویه سنج
 • سوزن خط کش
 • سنبه نشان
 • پرگار فلزی

[/column]

[column width=”50%”]

 • کولیس میلی متری
 • نحوه خواندن کولیس
 •  میکرومتر
 • اصول کار میکرومتر
 • نحوه خواندن میکرومتر
 • اره کاری
 • سوهانکاری
 • سواراخ کاری
 • اصول سوراخ کاری
 • قلاویز و حدیده کاری
 • اصول قلاویز کاری
 • انواع قلاویز
 • خم کاری
 • پرچ کاری
 • قیچی کاری
 • پرسش های چهار گزینه ای
 • پاسخنامه

[/column]

فصل دوم کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا لحیم کاری، ابزار و وسایل سیم کشی

[column width=”50%”]

 • اتصال سیم ها
 • لحیم کاری
 • سیم لحیم
 • هویه
 • هویه ساده
 • هویه برقی
 • هویه هفت تیری
 • قلع کش
 • فتیله لحیم
 • اصول لحیم کاری
 • ابزار و وسایل سیم کشی
 • پیچ گوشتی

[/column]

[column width=”50%”]

 • انبر دست
 • دم باریک
 • دم گرد
 • سیم لخت کن
 • فاز متر
 • دستگاه های روپوش برداری کابل
 • قیچی کابل بری
 • فنر سیم کشی پرس سر سیم
 • اتصال سیم ها
 • اتصال سر به سر
 • اتصال طول
 • اتصال سه راهی
 • اتصال سیم نازک به ضخیم
 • سوالی کردن سیم ها
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخنامه

[/column]

فصل سوم کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا: آشنایی با مبانی الکتریسیته

[column width=”50%”]

 • مقاومتهای الکتریکی
 • تئوری های اولیه پیدایش الکتریسیته
 • تئوری جدید الکتریسیته
 • اثر بارهای الکترواستاتیک بر یکدیگر
 • واحد اندازه گیری بارهای الکتریکی
 • قانون کولن
 • الکتریسیته جاری
 • لایه ها
 • هادی ها، نیمه هادی ها
 • مقایسه هادیها
 • چگونه الکتریسیته جاری می شود؟
 • جریان الکتریکی
 • ولتاژ یا اختلاف سطح الکتریکی
 • روش های تولید الکتریسیته
 • مقاومت الکتریکی
 • مقاومت الکتریکی هادیها
 • عوامل موثر در مقاومت هادیها
 • مقاومت مخصوص

[/column]

[column width=”50%”]

 • هدایت مخصوص
 • مقاومت به عنوان یک قطعه الکترونیکی
 • مقاومت ها با کد رنگی
 • قانون اهم
 • اتصال سری مقاومت ها
 • خصوصیات مدار سری
 • قاعده تقسیم ولتاژ
 • اتصال موازی مقاومت ها
 • خصوصیات مدار موازی
 • قاعده تقسیم جریان
 • اتصال سری – موازی
 • اتصال کوتاه
 • تبدیلات ستاره – مثلث مقاومت ها
 • توان و انرژی الکتریکی
 • انرژی الکتریکی
 • بازده
 • انرژی گرمایی الکتریکی
 • تاثیر حرارت بر مقاومت
 • پرسشهای چهار گزینه ای
 • پاسخنامه

[/column]

فصل چهارم: باتری و اتصالات آن ها

 • باتری
 • باتری های شارژناپذیر
 • باتری های شارژپذیر
 • مقاومت داخلی
 • اتصاص سری باتری ها
 • اتصال موازی باتری ها
 • اتصا مختلط باتری ها
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخنامه

فصل پنجم کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا: مغناطیس

 • مغناطیس
 • خطوط نیروی مغناطیسی
 • اثر متقابل میدانهای مغناطیسی
 • الکترومغناطیس
 • میدان مغناطیسی سیم پیچ
 • نیروی محرکه مغناطیسی
 • شدت میدان مغناطیسی
 • ضریب نفوذ مغناطیسی
 • فواران میدان مغناطیسی
 • تحلیل مدارهای مغناطیسی به کمک مدار معادل الکتریکی آن ها
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخنامه

فصل ششم: جریان متناوب

 • جریان متناوب
 • سرعت زاویه ای
 • زمان متناوب
 • فرکانس
 • طول موج
 • اختلاف فاز
 • مقادیر ماکزیموم، متوسط و موثر
 • رابطه زمانی موج سینوسی
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخنامه

فصل هفتم:سلف (بوبین)

 • بوبین (سلف)
 • خودالقایی
 • اندوکتانس یا ضریب خودالقایی
 • ثابت زمانی
 • راکتانس یا مقاومت القایی
 • اتصال سلف ها به یکدیگر
 • القاء متقابل
 • اتصال بوبین ها با در نظر گرفتن ضریب القای مقابل آن ها
 • منحنی های ولتاژ و جریان در سلف
 • انرژی ذخیره شده در سلف
 • پرسش های چهارگزینه ای پاسخنامه

فصل هشتم: خازن

 • ظرفیت خازن
 • عوامل موثر در ظرفیت خازن
 • مدت زمان شارژ و دشارژ خازن
 • رفتار خازن در جریان مستقیم و متناوب
 • نحوه خواندن مقدار خازن ها
 • اتصال خازن ها
 • اتصال سری خازن ها
 • اتصال موازی خازن ها
 • اتصال مختلط خازن ها
 • انرژی ذخیره شده در خازن
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخ نامه

فصل نهم کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا: سیستم های سه فاز

 • تعریف
 • اتصال ستاره
 • اتصال مثلث
 • توابع در اتصال ستاره و مثلث
 • پرسش های چهارگزینه ای

فصل دهم: ترانسفورماتورهای و یکسوسازی

 • ترانسفورماتور
 • ترانسفورماتور ایزوله
 • اتو ترانسفورماتور
 • ترانس جریان
 • ترانس ولتاز
 • یکسوسازی
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخنامه

از دیگر فصول کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد

فصل یازدهم: لوازم اندازه گیری کمیت های الکتریکی

 • اندازه گیری کمیت های الکتریکی
 • خطای اندازه گیری
 • آمپرمتر
 • آمپرمتر انبری
 • ولت متر
 • اهم متر
 • مولتی متر
 • فرکانس متر
 • کسیونوس مفی متر
 • وات متر
 • وارمتر
 • کنتور تک فاز
 • کنتور سه فاز
 • RST سنج
 • RLC متر
 • تاکومتر (دورسنج)
 • اسیلوسکوپ
 • پرسشهای چهار گزینه ای
 • پاسخنامه

فصل دوازدهم: حفاظت الکتریکی

 • حفاظت الکتریکی
 • حفاظت شخص
 • عوارض ناشی از برق گرفتگی
 • برق گرفتگی ناشی از ساعقه
 • برق گرفتگی در اثر تماس با بدنه دستگاه ها
 • متداول ترین مسیر در عبور جریان برق از بدن
 • کمک به مصدوم برق گرفته
 • حفاظت بوسیله سیم نول
 • حفاظت به وسیله لوله کشی آب
 • حفاظت به وسیله کلید خطای جریان
 • حفاظت به وسیله کلید خطای ولتاژ
 • برق گیر
 • حفاظت مدار
 • فیوز
 • فیوز فشنگی
 • فیوز اتوماتیک یا آلفا
 • کلید فیوز مینیاتوری
 • رله حفاظتی بی مثال
 • پرسش های چهار گزینه ای
 • پاسخنامه

فصل سیزدهم: سیم و کابل

 • سیم
 • کابل کواکسیال
 • سیم تلفن
 • سیم لاکی
 • روکش برداری از سیم
 • سر سیم
 • اتصال سیم ها به یکدیگر
 • اتصال طولی
 • اتصال سر به سر
 • اتصال سیم نازک به ضخیم
 • اتصال سهراهی
 • عایق بندی سیم ها
 • کابل
 • هادی کابل
 • غلاف کابل
 • شناسایی کابل

فصل چهاردهم: لوبه های برق و استاندارد لوله گذاری در سیم کشی ساختمان

 • لوله بر
 • برقو
 • لوبه خم کن
 • فرز دیوار کن
 • دریل ضربه ای
 • آچار شلاقی و لوله گیر
 • انواع لوله های برق
 • لوله های خرطومی پلاستیکی
 • لوله های سخت پلاستیکی
 • لوله های خرطومی فلزی
 • لوله های فولادی
 • کنال های پلاستیکی
 • رول پلاک و رول بولت
 • انواع اتصالات
 • اتصالات فلزی
 • اتصالات PVC
 • بست و انواع آن
 • برش کاری لوله های برق
 • رزوه کردن لوله های فولادی
 • خم کردن لوله ها
 • فواصل استاندارد کلید و پریز و تقسیم از کف و سقف ساختمان
 • استفاده از جعبه فیوز برای مجزا کردن مسیر مصرف کننده ها

فصل پانزدهم کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا: تشریح عملکرد و انواع نقشه های سیم کشی ساختمان

 • مدار تک پل
 • مدار دو پل
 • دیمر الکترونیکی
 • مدار تک پل تبدیل با دیمر
 • مدار صلیبی
 • مدار مهتابی
 • مدار رله ضربه ای
 • مدار تایمر راه پله
 • مدار فتوسل
 • مدار رله کنسل مکانیکی
 • مدل زنگ اخبار
 • مدار اف اف
 • منبع تغذیه
 • مدار زنگ
 • مدار مکالمه
 • طرز تشکیل مدار مکالمه
وزن460 g
ناشر

aylar

مولف

مصطفی حق مرادی نیا

قطع

وزیری

نوع جلد

شومیز

شابک

978-964-8458-49-7

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب برقکار ساختمان درجه 2 مصطفی حق مرادی نیا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا