باتخفیف

نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی

237,500 تومان

کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی در جدید ترین ویرایش خود در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. خرید و معرفی کامل کتاب در فروشگاه کتاب آرکان.

کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی

کتاب نظریه های شخصیت فیست به ترجمه یحیی سید محمدی توسط نشر روان منتشر گردیده است. نظریه های شخصیت یکی از درس های جالب و اساسی در رشته روان شناسی، مشاوره، روان پزشکی و چند رشته دیگر است. آگاهی از نظریه های شخصیت برای درس هایی چون آسیب شناسی روانی، نظریه های روان درمانی، تفاوت های فردی، انگیزش و هیجان، تشخیص و درمان و دروس دیگر، اهمیت زیادی دارد. نظر به اینکه در ایران از این کتاب به نوشته جس و گرگوری فیست استقبال خوبی گردیده است، جدیدترین ویرایش کتاب حاضر (ویرایش هشتم) نیز به صورت ترجمه کامل توسط یحیی سید محمدی در دسترس قرار گرفته شده است.

لازم به ذکر است که نویسندگان این مجموعه بخش نظریه هاری استک سالیوان را این ویراست حذف کرده و در وب قرار داده اند. چون برخی استادان محترم این نظریه را تدریس می کنند و در کنکور کارشناسی ارشد نیز سوالاتی از آن طرح می شود، بخش نامبرده در پایان کتاب (فصل 20) قرار داده شده است تا ساختار فصل بندی نویسندگان نیز حفظ شود.

درباۀ کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی

چه چیزی باعث می شود که افراد به شیوه خاص خودشان رفتار کنند؟ آیا افراد از کاری که انجام می دهند آگاهند یا اینکه رفتار آن ها حاصل انگیزه های ناهشیار پنهان است؟ آیا برخی افراد ذاتا خوب و دیگران اصولا شرور هستند؟ آیا تمام افراد توان آن را دارند که خوب یا شرور باشند؟ آیا رفتار انسان عمدتا حاصل طبیعت است یا اینکه عمدتا توسط تاثیرات محیطی شکل می گیرد؟ آیا افراد می توانند آزادانه تصمیم بگیرند شخصیت خود را شکل دهند، یا اینکه زندگی آن ها توسط نیروهای خارج از کنترل شان تعیین شده است.

آیا شباهت افراد، آن ها را بهتر توصیف می کند، یا اینکه بی نظیر بودن ویژگی غالب انسان هاست؟ چه چیزی باعث می شود برخی افراد شخصیت های معیوب را پرورش دهد در حالی که به نظر می رسد دیگران در جهت سلامت روان شناختی رشد می کنند چندین هزار سال است که فلاسفه، دانشمندان، و متفکران مهمی این سوال ها را مطرح کرده اند؛ اما اغلب این بحث ها بر عقاید شخصی استوار بودند که ملاحضات سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی بر آن ها سایه افکنده بودند.

بعدا، نزدیک به پایان قرن 19، توانایی بشر در سازمان دادن، توجیه، و پیش بینی کردن اعمالش، قدری پیشرفتکرد. پیدایش روان شناسی به عنوان مطالعه علمی رفتار انسان، از شروع رویکرد منظم تر به مطالعه شخصیت انسان خبر داد.در کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی با بهره گیری از علوم روان شناسی و نظریه پردازان شخصیت به سوالات طرح شده، پاسخ داده شده است.

آشنایی با اولین نظریه پردازان شخصیت

نخستین نظریه پردازان شخصیت، مانند زیگموند فروید، آلفرد آدلر و کارل یونگ برای ساختن مدل های رفتار انسان، عمدتا بر مشاهدات بالینی متکی بودند. گرچه داده های این نظریه پردازان از داده های مشاهده گران پیشین، منظم تر و مطموئن تر بودند، اما آن ها نیز به شیوه شخصی خودشان برای در نظر گرفتن مسایل اتکا داشتند و بنابراین، ماهیت انسان را به صورت متفاوتی برداشت کردند.

نظریه پردازان شخصیت بعدی، برای آگاهی یافتن از رفتار انسان، از مطالعات تجربی تر استفاده کردند. این نظریه پردازان مدل های موفقی به وجود آوردند، فرضیه ها را آزمایش کردند، و بعدا مدل های خود را بازنگری کردند. به عبارت دیگر، آن ها ابزارهای تحقیق علمی و نظریۀ علمی را در زمینه شخصیت انسان به کار بردند. البته، علم از گمانه زنی، تخیل و خلاقیت که همگی برای ساختن نظریه ها لازم هستند، جدا نشده است. هر یک از نظریه پردازان شخصیت که در کتاب نظریه های شخصیت فیست مورد بحث قرار گرفته، نظریه ای را بر اساس مشاهدات تجربی و گمانه زنی به وجود آورده است. به علاوه، هر نظریه انعکاسی از شخصیت سازندۀ آن است.

نظریه های مورد بحث در کتاب جس و گرگوری فیست

نظریه های مختلفی که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته اند، انعکاسی هستند از زمینه فرهنگی، تجربیات خانوادگی، و آموزش حرفه ای منحصر به فرد آفرینندگان آن ها. اما سودمندی هر نظریه، نه بر اساس شخصیت سازندۀ آن، بلکه بر طبق توانایی آن در این زمینه ها ارزیابی می شود: تولید تحقیق، ابطال پذیری، یکپارچه کردن دانش تجربی موجود و ارایه دادن پاسخ های عملی به مشکلات روزمره. بنابراین، هر یک از نظریه های بحث شده در این کتاب بر اساس این چهار ملاک به علاه این معیار ها ارزیابی می شود: همسانی درونی و سادگی آن. علاوه بر این، برخی از نظریه های شخصیت، رشته های دیگری نظیر جامعه شناسی، آموزش و پرورش، روان درمانی، تبلیغات، مدیریت، اسطوره شناسی، مشاوره، هنر، ادبیات و مذهب را بارور کرده اند.

از دیگر کتاب های روان شناسی به ترجمه یحیی سید محمدی:

  1. کتاب نظریه های روان درمانی پروچاسکا
  2. کتاب روان شناسی سلامت تیلور

ویژگی های ویراست هشتم کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی

در ویراست هشتم کتاب حاضر بر ویژگی های منحصر به فرد و قوی ویراست های قبلی تاکید شده است، یعنی، مرورهای کلی ابتدای هر فصل به سبک نگارش روان، برداشت های تامل برانگیز از بشریت به گونه ای که هر نظریه پرداز در نظر دارد، و ارزیابی های ساخت دار هر نظریه. در وب سایت این کتاب به ادرس www.mhhe.com/fcist8 جهت کمک به پژوهش آنلاین منابعی برای مطالعه بیشتر توصیه شده است. ویرایش هشتم نیز مانند ویراست های قبلی بر منابع اصلی و جدیدترین تدوین هر نظریه استوار است. مفاهیم و الگوهای قدیمی فقط در صصورتی که اهمیت خود را در نظریۀ بعدی حفظ کرده باشند یا چنانچه برای درک نظریۀ نهایی اهمیت داشته باشندل منظور شده اند.

در ویراست هشتم کتاب نظریه های شخصیت فیست، از زبان روشن و قابل درک و سبک نگارش غیر رسمی استفاده شده است. این کتاب برای دانشجویان دوره کارشناسی نوشته شده است و کسانی که کمترین زمینه را در روان شناسی دارند باید آن را درک کنند. با این حال، سعی نشده است معنی اصلی نظریه پرداز بیش از حد ساده و یا از آن تخلف شود. در جایی که مناسب باشد، نویسندگان کتاب حاضر نظریه پردازان را باهم مقایسه کرده اند و برای اینکه نشان دهند چگونه نظریه های مختلف می توانند در موقعیت های روزمره به کار برده شوند، مثال های متعددی را منظور کرده اند. واژه نامه آخر کتاب، تعریف اصطلاحات فنی را ارایه می دهد.

چه چیزی در این کتاب روان شناسی جدید است؟

برای نخستین بار از زمان اولین ویراست از کتاب نظریه های شخصیت، یک فصل و بخش جدید اضافه شده است. هماهنگ با نظریه شخصیت جاری، بخش تازه ای درباره ((نظریه های زیستی)) و فصل جدیدی دربارۀ نظریه تکاملی شخصیت (دیوید باس) اضافه شده است.

ترتیب بخش ها و فصل های کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی

ترتیب بخش ها و فصل ها مانند ویرایش های گذشته عمدتا از ماهیت های تاریخی و مفهومی نظریه ها پیروی می کند. بعد از فصل مقدماتی 1، نظریه های روان پویشی زیگموند فروید، آلفرد آدلر، کارل یونگ، ملانی کلین، کارن هورنای، اریک فروم ارایه داده می شود. این نظریه ها، نظریه های انسان گرا / وجودی آبراهام مزلو، کارل راجرز را در پی دارند. به دنبال آن ها، نظریه های سرشتی گوردون آلپورت، و رابرت مک کری ارایه میشوند که نظریه های زیستی / تکاملی هانس آیزنک و دیوید باس را در پی دارند.

مجموعه فصل های پایانی، نظریه های رفتاری و یادگیری اجتماعی بی. اف. اسکینر، جولین راتر، والتر میشل، وجورج کلی را در بر دارد، هرچند نظریه کِلی تقریبا از طبقه بندی سرپیچی می کند. این ساختار جدید، دیدگاه بهتری را در مورد ترتیب زمانی و شکل گیری نظریه های شخصیت برای خواننده فراهم می آورد.

درباره نویسندگان کتاب حاضر

جس فیست استاد و مدیر گروه روان شناسی در دانشگاه ایالتی مک نیس واقع در شهر لیک چارلز، ایالت لوئیریاناست. او علاوه بر تالیف مشترک کتاب نظریه های شخصیت ویراست هشتم، کتابی را با عنوان روان شناسی سلامت: درآمدی بر رفتار و سلامتی، ویراست پنجم با لیندا برانون نوشته است. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه سنت ماری و مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه ایالتی ویچیتا در دانشگاه کانزاس دریافت کرده است.

گریگوری جی. فیست استادیار روان شناسی در دپارتمان روان شناسی دانشگاه ایالتی سن خوزه است. او در کالج ویلیام و ماری و دانشگاه کالیفرنیا، دیویس نیز تدریس کرده است. او در سال 1991 دکترای خود را در روان شناسی شخصیت از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و مدرک کارشناسی خود را در سال 1985 از دانشگاه ماساچوست – آمرست دریافت کرد. او در زمینۀ شخصیت و خلاقیت، مشاهیر علم، و روان شناسی علم آثار زیادی را منشتر کرده است.

منبع: فروشگاه کتاب آرکان

وزن1776 g
نویسنده

جس فیست،گرگوری فیست

مترجم

یحیی سید محمدی

قطع

وزیری

نوع جلد

شومیز

شابک

978-964-8345-98-8

ناشر

ravan pub

ارائه شده توسط

arkanbook pub

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا