Showing all 4 results

ویژه

World English 1 Second Edition

70,000 تومان 49,000 تومان

کتاب World English 1 سطح دوم مجموعه آموزشی کتاب World English می باشد. حتما با National Geographic آشنا هستید، این مجموعه در بخش آموزش هم آثار بسیار مفید و مؤثری منتشر کرده است. برای اطلاعات بیشتر به توضیحات مراجعه کنید.

ویژه

World English 2 Second Edition

70,000 تومان 49,000 تومان

کتاب World English 2 از دیگر سطوح کتاب World English می باشد که برای زبان آموزان در سطح B2 در نظر گرفته شده است. مجموعه های بسیاری برای آموزش زبان انگلیسی منتشر شده اند، اما سبک جدید آموزشی به وسیله نکات و متن های کاربردی باعث شده است که این کتاب آموزش زبان انگلیسی از سایر مجموعه ها متمایز گردد.

ویژه

World English 3 Second Edition

70,000 تومان 49,000 تومان

کتاب World English 3 سطح پایانی کتاب World English است که برای زبان آموزان در سطح B1 در نظر گرفته شده است. دوره های تد تاک که هر ساله برگزار می شود منبعی برای این مجموعه آموزشی است و از بحث های انگیزشی و همچنین موضوعات علمی تد تاک در این کتاب آموزش زبان انگلیسی استفاده شده است.