Showing all 3 results

ویژه

Interchange 1 5th Edition

60,000 تومان 40,000 تومان

کتاب Interchange 1 5th Edition دومین سطح از مجموعه آموزشی کتاب Interchange می باشد که توسط انتشارات معتبر Cambridge منتشر گردیده است. این سطح از کتاب اینترچنج برای زبان آموزان متوسط و متوسط رو به پایین در نظر گرفته شده است.

ویژه

Interchange 2 5th Edition

60,000 تومان 40,000 تومان

کتاب Interchange 2 5th Edition سومین سطح از کتاب Interchange می باشد که برای زبان آموزان در سطح متوسط رو به بالا و پیشرفته در نظر گرفته شده است. کتاب اینترچنج از پرمخاطب ترین دوره های آموزشی در سراسر جهان بشمار می رود.

ویژه

Interchange 3 5th Edition

60,000 تومان 40,000 تومان

کتاب Interchange 3 5th Edition آخرین سطح از دوره آموزشی کتاب Interchange می باشد که برای زبان آموزان پیشرفته در نظر گرفته شده است. لازمۀ مطالۀ این سطح از کتاب اینترچنج تسلط بر سطوح پیشین این مجموعه آموزشی پرطرفدار می باشد.