Showing all 4 results

ویژه

Touchstone 1 Second Edition

90,000 تومان 63,000 تومان

کتاب Touchstone 1 سطح اول از مجموعه آموزشی کتاب Touchstone می باشد. کتاب تاچ استون مجموعه چهار سطحی می باشد که برای زبان آموزان مقدماتی تا متوسط در نظر گرفته شده است. با مطالعه این کتاب آموزش زبان انگلیسی سطح خود را از A1 به B1 خواهید رساند.

ویژه

Touchstone 2 Second Edition

90,000 تومان 63,000 تومان

زبان آموزان مبتدی که در سطح A1 قرار دارند می توانند از کتاب Touchstone برای افزایش مهارت های خود استفاده کنند. کتاب Touchstone 2 دومین سطح از این مجموعه آموزشی است که توسط انتشارات Cambridge منتشر گردیده است.

ویژه

Touchstone 3 Second Edition

90,000 تومان 63,000 تومان

کتاب Touchstone 3 سطح سوم از مجموعه آموزشی کتاب Touchstone است که برای زبان آموان سطح متوسط در نظر گرفته شده است. برای مطالعه این سطح لازم است که سطوح پیشین این کتاب آموزش زبان انگلیسی را مطالعه کرده باشید.

ویژه

Touchstone 4 Second Edition

90,000 تومان 63,000 تومان

کتاب Touchstone 4 آخرین سطح از کتاب Touchstone می باشد که برای تکمیل دوره B1 زبان آموزان در نظر گرفته شده است. انتشارات کمبریج ناشر وابسته به دانشگاه کمبریج است که در زمینه آموزش زبان انگلیسی، دوره های آموزشی متعددی را منتشر نموده است.