Showing all 1 result

ویژه

کتاب TOEFL Essay

40,000 تومان 36,000 تومان

کتاب TOEFL Essay که با نام کتاب How To Prepare For The TOEFL Essay نیز شناخته شده است. برای آمادگی کامل و همچنین آشنایی با نحوه نگارش مقالات در نظر گرفته شده است. حتما می دانید که برای نوشتن مقالات نیاز دارید تا اصولی را رعایت کنید.