Showing all 2 results

ویژه

Sicher B2.1

150,000 تومان 135,000 تومان

کتاب Sicher B2.1 دومین سطح از کتاب آموزشی کتاب Sicher  می باشد. این سطح از مجموعه برای زبان آموزان سطح متوسط رو به بالا و پیشرفته در نظر گرفته شده است. مهارت دستور زبان در آموزش  زبان خارجه، در کنارگفتگو، نوشتن، خواندن و مهارت واژگان، یک مهارت بسیار مهم است.

ویژه

Sicher B2.2

150,000 تومان 135,000 تومان

کتاب Sicher B2.2 سومین سطح از مجموعه آموزشی کتاب Sicher بشمار می رود. آموزش سطح به سطح در قالب درسنامه های جذاب که برای تأثیر بیشتر یادگیری از تصاویر باکیفیت استفاده شده است از شاخص ترین ویژگی های این سطح می باشد.