حسن دانایی فرد

مشاهده همه 5 نتیجه

 • 48,000 تومان

  کتاب پویش کیفی و طرح پژوهش اثر جان کرسول

 • 95,000 تومان

  کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

 • 48,000 تومان

  کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت رویکردی جامع دانایی فرد الوانی و عادل آذر

 • 25,000 تومان

  کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت رویکردی جامع

 • 35,000 تومان

  کتاب نظریه های سازمان دولتی دنهارت ترجمه مهدی الوانی