Showing all 1 result

ویژه

تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی

20,000 تومان 18,000 تومان

کتاب تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی امید عیدی توسط انتشارات کیفیت چاپ گردیده است. کتاب تعمیر وسایل گازسوز خانگی که مربوط به رشته تاسیسات حرارتی می باشد با هدف آموزش عمومی برای افرادی که قصد یادگیری تعمیرات انواع وسایل گاز سوز را دارند تهیه گردیده است.