Showing all 3 results

ویژه

Basic Grammar in Use Third Edition

40,000 تومان 32,000 تومان

کتاب Basic Grammar in Use Third Edition همان گونه که از نامش پیداست منبعی برای آموزش اختصاصی بخش گرامر برای زبان آموزان در سطح مبتدی تا متوسط می باشد. آموزش در کتاب بیسیک گرامر این یوز در قالب درسنامه های سطح بندی شده می باشد که هر درس نامه به نکات مختلفی از دستور زبان انگلیسی پرداخته است.

ویژه

Cambridge Grammar Of English

120,000 تومان 100,000 تومان

خرید کتاب Cambridge Grammar Of English که توسط انتشارات معتبر کمبریج منتشر گردیده در مجموعه آرکان امکان پذیر است. این کتاب آموزش زبان انگلیسی برای آموزش کامل گرامر و دستور زبان انگلیسی که در مکالمه های روزمره کاربردی می باشد در نظر گرفته شده است.

ویژه

کتاب فست گرامر

39,000 تومان 35,100 تومان

خرید کتاب فست گرامر زنگیه وندی از منابع شناخته شده برای آموزش دستور زبان آزمون هایی نظیر: MSRT, MHLE, EPT, UTEPT, Tolimo, IELTS و TOEFL توسط فروشگاه کتاب آرکان فراهم شده است. اهمیت یادگیری دستور زبان برای موفقیت در آزمون های نامبرده امری ضروری بشمار می آید.